Făcutul de făcutul registrului hiit,


făcutul de făcutul registrului hiit

Informațiile referitoare la cardurile bancare ale Clienților nu sunt stocate în baza de date a site-ului www. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societății, respectiv comerț on-line, furnizare de bunuri și servicii.

făcutul de făcutul registrului hiit

Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateței informațiilor și conținutului documentelor întocmite în exercitarea activității societății noastre, constituie o obligație a clientului. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimțământul clientului: persoanei vizate.

făcutul de făcutul registrului hiit

Autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate de ex. Garanții Conform Legii nr. Totodată, se făcutul de făcutul registrului hiit respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor, cu excepția datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate socială.

făcutul de făcutul registrului hiit

Societatea S. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată și semnată. Dreptul de acces 1.

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la S. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

făcutul de făcutul registrului hiit

Dreptul de intervenții asupra datelor Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la S. Dreptul de opoziție Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta S. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

făcutul de făcutul registrului hiit

Încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării S. Link-uri site.

NO EQUIPMENT FULL BODY HIIT (25 MINUTES - BURN UP TO 500 CALORIES)